Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Nyomda szótár

Nyomdai szótár

Árajánlat:
az elvégzett nyomdai műveleti és anyaganalízis
alapján adott árat és határidőt tartalmazza
Átfutási idő:
A kiadvány megrendelésétől a szállításáig eltelt
időintervallum, napokban vagy hetekben vagy
hónapokban kifejezve.
B
Belívek:

A könyv jelentős részét alkotó kötészetileg
összetartozó egység
Bemetszés, riccelés:
az a művelet, amikor nyomógépen megfelelő
vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét
csak részben vágják át. Bemetszést, riccelést
alkalmaznak pl. az öntapadós fóliák kikészítésekor,
a nyomtatott felső papírréteg a bemetszés
vonalának megfelelően, könnyen leválasztható az
alsó hordozórétegről.
Biegelés:
Hajtások jelző nyomása, amellyel a kiadvány
(például könyvborító) jobb nyithatóságát, vagy
(például prospektus, dosszié) könnyebb záródását
biztosítják
Borítás:
a könyvtábla külső felületének anyaga. Lehet bőr
(műbőr), vászon (selyem), papír, esetleg fóliázott
papír vagy akár PVC.
Boríték:
lehet ablakos, vagy ablak nélküli;
zárás módjai: enyvezett, szilikonos, öntapadós;
standard boríték méretek:
 

Típus (megnevezés)         Méret (mm)
 

LC/6                                       114 x 162
LA/4                                       110 x 220
LC/5                                       162 x 229
LC/4                                       229 x 324
C6/C5                                    114 x 229
 

Borítókarton:
könyvek, katalógusok, albumok borítófedelének
anyaga ez a fehér vagy pasztellszínű, gyakran
felületmintázott (vászonpréselt) karton.
Borítósarkítás:
a könyvtábla-borítóanyag sarkainak levágása, a
behajtások pontos eldolgozása érdekében.
Brosúra:
Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött
kiadvány; más néven füzet

C
Cérnafűzés:

a többszörösen hajtogatott íveket egymásra
helyezve közönségesen cérnával összevarrjuk.
A módszer nagy hátránya, hogy elég drága és
meglehetősen lassú. A cérnafűzéssel készült
könyvek nagy előnye a tartósságon túl, hogy a
tűzött, illetve ragasztókötött könyvekkel ellentétben
a könyv teljesen kinyílik. A cérnafűzés esztétiku-
sabb is, mint a többi könyvképzési eljárás.
Általában a cérnafűzést keménytáblás könyveknél
használják, hiszen a drága keménytáblás könyvek
már megérdemlik ezt a drágább és lassúbb köté-
szeti eljárást.
Címnegyed:
A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az
1. oldal a szennycímoldal, a második üres, a
3. oldal a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy
impresszumoldal.
Címoldal:
A könyv harmadik oldala, a címet, a szerzőt és a
kiadót és emblémáját (ha van) tünteti fel.
CMYK:
Négyszínnyomás; A színes képeket a négy alap-
szín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni.
Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M),
sárga (yellow, Y), fekete (black, B).Cromalin
Színbontott (levilágított) filmekről fotótechnikai
eljárással készített, a kolor nyomtatás színhelyes-
ségéhez szükséges ellenőrző „nyomat”.

D
Diapozitív:

Az eredeti dia
Digitális proof:
Adathordozóról digitális eljárással készített próba-
nyomat kolor nyomtatás színhelyességének elle-
nőrzésére.
Direkt szín:
Színminta vagy Panton-szám alapján meghatároz-
ható szín.
Dombornyomtatás:
olyan nyomtatási eljárás, amelynek célja a betűk,
rajzok reliefszerű kidomborítása a papír felületéből.
Drótfűzés:
ívek összekapcsolása fűzőkapcsok átütésével.
Változatai: irkafűzés, tömbfűzés, drótgázsi.
E
Egyenkénti csomagolás:

A kész kiadvány egyesével nylon-zacskóba
csomagolható.
Ellenőrző nyomat, korrektúra:
1. A tördelt levonat; 2. digitális proof (IRIS);
3. Cromalin; 4. Kékkópia; 5. Szemleív
Előzék:
a könyvtest és a könyvtábla összekapcsolására
használt, 100 g/m2 tömeg feletti nyomatlan vagy
nyomtatott ív.
Eredeti anyag:
Szövegeredeti: olyan szöveges anyag, amely
fotózható, illetve szkennelhető eredetiként kerül
felhasználásra; Képeredeti: ránézeti pozitív papír-
kép vagy diapozitív, jellegét tekintve vonalas és
tónusos lehet.
É
Élmetszés:

A körbevágott könyvtest oldalait vagy a vágásban,
vagy a lábban, vagy a fejben vagy akár mindhárom
oldalon színezik.
Élőfej:
A szedéstükör élén a szövegfolyamtól léniával
vagy üres felülettel elválasztott információs terület.
Jellegzetes megoldása lexikonoknak, enciklopédi-
áknak, szótáraknak, tudományos kiadványoknak,
nem ritkán irodalmi kiadványoknak is.

F
Fattyúsorok:

A nem teljesen a sor végéig érő szövegsorok
Fájlformátum:
Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó
fájlok formátumát, az ezek kezeléséhez szükséges
szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a
munkák elkezdéséhez.
Fedél:
Puhafedelű (más néven kartonált) könyvek -
180-300 közötti grammos kartonból készülő,
többnyire nyomott és felületkezelt – borítója.
Fejezetcímoldal:
Egy fejezet címét tartalmazó oldal – megrendelői
utasítás hiányában – minden esetben páratlan
(jobb) oldalra kerülő anyag
Fekvő boríték:
Hagyományos (hosszabb oldalán) nyíló boríték
Fekvő formátum:
Fekvő téglalap alakú, a rövidebb oldalán kötött
kiadvány
Felhasználás:
Egyes nyomdai kiadványok felhasználási területe
speciális gyártási folyamatokat igényel. Ezért pl.
kültéri felhasználású termékek megjelölése
lényeges a nyomda számára. Ilyen esetekben a
kiadványt (pl. plakát) megfelelő, tartós festékkel
célszerű készíteni.
Felületkezelés:
Fóliázás, lakkozás: meggátolja a festék lehúzódását,
erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag,
optikailag fényes vagy matt változatban létezik.
Fémfóliázás:
A kiadvány fedelének egyes elemeit (például:
szerző nevét vagy a mű címét vagy egy emblémát)
élénk színű fémfóliával préselik be a fedélbe.
Flexo:
Magasnyomtatási forma, főként a csomagolóanyag-
iparban elterjedt műanyag, celofán és fémfóliák
nyomtatásánál használatos, erre speciálisan kiala-
kított hajlékony (flexibilis) nyomóformával.
Fóliázás, lakkozás:
Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehú-
zódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint
műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban
létezik.
Felületnemesítés:
(Fóliázás, laminálás, lakkozás, UV- és formalak-
kozás) A nyomtatványokat matt és fényes fóliával
lehet ellátni, ettől a késztermék esztétikusabb,
dekoratívabb és nem utolsósorban tartósabb lesz,
hiszen a fólia véd minden külső hatástól.
A lakkozás több lehetőségét kínáljuk
Megrendelőinknek: az ofszet lakk tartósítja a nyo-
matot, de különösebben nem szembetűnő.
Dekorációs célokra és a lényeg kiemelésére szol-
gál a formalakkozás, ami történhet UV-lakkal is.
Egy színes prospektuson a meghatározó kép, logó
tökéletesen hangsúlyozható formalakkozással, az
eredmény nagyon exkluzív és figyelemfelkeltő lesz!
Fóliázás:
A nyomat tartósságát és esztétikai megjelenését
jelentősen fokozza. A papírt vágás és biegelés előtt
vékony műanyag réteggel vonják be. A szorítóhen-
gerek ragasztóval nyomják rá a vékony, átlátszó
műanyag fóliát a papírlapra, ami sima, könnyen
tisztítható felületet eredményez, és a nyomat
színeit is élénkíti, felerősíti. Megkülönböztetünk
hideg és meleg fóliázást. A meleg fóliázás lénye-
gesen drágább, viszont minősége lényegesen jobb
a hideg fóliázásnál. Ez utóbbinál a papír ugyanis
könnyen görbül, vetemedik, a hideg fólia össze-
zsugorodik, ráncosodik.
Forma-lakkozás, -fóliázás
Felületkezelés az oldalnak csak egyes, meghatá-
rozott részein.
Forrásfájl:
A kiadvány eredeti (első) számítástechnikai feldol-
gozási formátuma
Függelék:
Egy könyvnek a főszöveget követő, azt kiegészítő
része. Általában statisztikákat, táblázatokat, vagy
egyéb - a főszövegben terjedelmességük miatt
nehezen elhelyezhető - szövegeket, dokumentu-
mokat tartalmaz.
Fül:
A védőborító, illetve a kartonfedél behajtott része.
Fotó, életrajz, tartalmi összefoglaló, ár, vonalkód,
stb. kerülhet rá.
Füzet:
Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött
kiadvány; más néven brosúra.

G
Gerinc:

könyvek, folyóiratok, tömbök nyitási oldalával
szemben levő, élben találkozó alkotórészeinek
(hajtogatott ívek, lapok) megnevezése.
Gömbölyített gerinc:
Keménytáblás könyvek gerince lehet egyenes vagy
gömbölyített. 160 oldalnál kisebb terjedelmű könyv
esetén a gömbölyítés nem igazán érvényesül
Göngyölt hajtás:
A bekötött melléklet kétszer vagy többször a kötés
felé hajtott
Grammsúly:
A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső
grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok
vastagságukhoz mérten könnyebbek.
GY
Gyűjtőfűzés:

periodikus kiadványok íveinek összehordása és
drótfűzése.
H
Hajtás:

Egyszeri hajtás – 4 oldalra - meghajtott ív
Hajtogatás:
Ívek hajtogatása - pontos méretre vágás után -
késes, táskás és kombinált könyvkötészeti hajto-
gató gépeken történhet. A hajtogatási módot, amely
lehet egy negyed-, fél-, egész-, tizenhat vagy
harminckét oldalas hajtás, a kilövés, a nyomtatás,
valamint a papír vastagsága határozza meg.
Tekercsnyomógépeken a hajtogatásokat a gép
egységét képző komplett hajtogatómű végzi.
Hibajegyzék:
Különálló lap, amelyen a kiadvány nyomtatási
hibáinak helyesbítése található. A könyv eredeti
vagy újabb kiadásakor mellékelik a könyvhöz,
egyes esetekben bekötik, máskor csak behúzzák
a kiadványba.
Hologram:
a sokrétű védelem fokozásának különleges eszköze.
Vékony fémfóliára nyomott, számítógéppel számított
és készített mikrorelief, amelyen a nézőszög szerint
változik az esetenként két-három féle grafika
láthatósága. Jellemzője, hogy a mikrorelief követ-
keztében a fényfelbontás szivárványos hatású
csíkozást eredményez.
Hozzálék:
technológiai normatívák alapján számított anyag-
többlet, amely egy adott példányszámú munka
előkészítése során - az esetleges selejtképződés
miatt - szükséges.

I
Impresszum: (kolofon)

A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett
önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és a
nyomda főbb adatait tartalmazza.
Imprimatúra:
Nyomás engedélyezése, jóváhagyása;
Végső levonat a kinyomtatott anyagról.
Az utolsó tördelt szerzői korrektúra, amelyen a kiadó
(megrendelő) engedélyt ad a nyomtatásra.
Az imprimatúra javítása után már csak a nyomda
és a kiadó hivatalos megbízottjainak jelenlétében
szabad változtatni.
Indentálás:
kártyamegszemélyesítés egyik formája, mechanikus
adatfelviteli mód. A kártya felületi struktúrájába
mélyedve, akár különböző színekkel, tapintásra is
érzékelhetően kerülnek az információk.
Inzert:
A könyvhöz tartozó de kötészetileg önálló melléklet
IRIS-proof:
Az adathordozóról készített színes próbanyomat
közelítően mutatja a színeket, a nyomtatásnál nem
tekinthető mérvadónak. Más néven digitális proof.
Irkafűzés:
A kiadvány gerincén elhelyezett két vagy több ka-
pocs, amely a kiadvány összefogását szolgálja.
Minimálisan 8 oldalas, legfeljebb – a papír vastag-
ságától függően – 80-112 oldalas munkáknál alkal-
mazható
ISBN szám:
Könyvek nemzetközi (UNESCO) 10 számjegyű
azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától
(Országos Széchenyi Könyvtártól) kell kérni
a 224-3753 telefonszámon. A könyvnek általában
az impresszum (kolofon) oldalán szokás elhelyezni.
ISSN szám:
Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi
(UNESCO) 8 számjegyű azonosító száma.
Az ISBN számhoz hasonlóan, csak a 224-3754
telefonszámon lehet igényelni.
Í
Ív:

1 ív papír = 16 oldal (meghajtva)
Íves nyomás:
Ívre vágott papírra történő nyomtatás.

J
JPEG formátum

Alkalmazásával eredeti méretében és minőségében
tekinthető meg a képanyag.
K
Kapitális oromszegő

a könyvtest gerincére fej- és lábrésznél felragasztott
színes textilcsík.Karton a 250-400 g/m2 tömegű
kartontermék szerkezete szerint lehet egyrétegű,
ekkor az anyagszerkezet egységes, ill. lehet a
karton többrétegű, amikor az alkalmazott gyártás-
technológiától függően eltérő tulajdonságú, anyag-
összetételű egyedi rétegekből áll a termék.
Kartonált könyv
Puhafedelű könyv, borítója kartonból készül.
Kártyamegszemélyesítés
a kártya személyes adatokkal való felruházása. Ez
lehet a kártyatesten való megjelenítés, valamint
elektronikus hordozó - chip, mágnescsík – feltöltése.
Kasírozás
Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürke-
lemezre, műanyagra, fára, stb. való felragasztása.
Kékkópia
A felmontírozott filmekről készített kópia, a szöveg,
illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az
oldalak sorrendje ellenőrizhető rajta.
Keménytáblás könyv
Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 – 3,5 mm
vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon,
félvászon, műbőr vagy bőrborítással.
Képfelbontás
A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke.
Két változata van: 1. Digitális feldolgozásnál egy-
sége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre
(inch) jutó pontok száma; 2. Fotótechnikai (hagyo-
mányos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis
az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.
Kereszthajtás
A kétszer (egymáshoz képest keresztben) meghajtott
ív, amely 8 oldalas terméket eredményez.
Keresztperforálás
tekercsnyomógépeken, a papírpálya futására merő-
leges irányú perforáció készítése folyamatos nyom-
tatás közben.
Két hosszanti (paralel) hajtás
A papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely
lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmo-
nika (leporelló).
Kifutó kép
egy vagy több oldalán szegély (margó) nélkül meg-
jelentetett kép. A kifutó képet tartalmazó nyomtat-
ványok tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a
kép szegélymentesnek szánt szélein végső körül-
vágáskor néhány (3-5) mm-t levágnak.
Kilövés
A kiadvány oldalainak elhelyezése az íven. A végle-
ges formátumra való hajtogatásnál, az oldalak meg-
felelő sorrendben követik egymást.
Kódszám
A megrendelő által megadott egyéni termékkód
Kolofon
A kiadvány cím negyedében vagy végén elhelyezett
önálló oldal, amely a szerzői jog, a kiadó és a nyom-
da főbb adatait tartalmazza.
Korrektúra
1. A szedésről javítás céljából készített, majd szab-
ványos jelekkel kijavított levonat.
2. A szedési hibák kijavítása.
3. Szerzői korrektúra esetén az egyébként helyesen
szedett szöveg megváltoztatása.
Korrektúralevonat
A kézirat szedett (általában tördelt) formája, amelyen
a javítások elvégezhetők
Könyvbelív fűzéstípusok
frézelt - a belív a fedélbe lapokban kerül beragasz-
tásra
szálfelsütött - a belíveket a gerinc mentén a hajtoga-
tásnál cérnával varrjuk
cérnafűzött - a hajtogatás után varrjuk egymáshoz a
belíveket
Könyvjelző
A könyv körülvágott méreténél valamivel alacsonyabb
és jelentősen keskenyebb, 120-180 grammsúly közötti,
egy vagy több színnel nyomott papír. A könyv rövid
ismertetését vagy reklámot szoktak elhelyezni rajta
a kiadók.
Könyvjelzőszalag
A sapka és az oromszegő közé ragasztott szalag.
Színe többnyire megegyezek az oromszegő színével
Könyvoldal elemei
Ábra: a nyomtatvány jellegének megfelelő, annak
szövegét magyarázó, szemléltető, díszítő illusztráció.
Az ábrát az ábraaláírástól beosztás választja el. Az
ábra magyarázó szövege, az ábrajegyzet az ábraalá-
írással egy tömbben vagy külön helyezhető el.
Élőfej: a szedéstükör felső szélén elhelyezett, a szerző
nevét és a könyv címét vagy az oldalon tárgyalt téma
címét, esetleg az oldalszámot is tartalmazó szövegsor.
Főszöveg
Ívjelző (norma): a könyvkötészetben az ívösszehordás
helyességének ellenőrzésére való. Az ívek első oldalán
az alsó részen elhelyezett oldalszámmal egy sorban az
ív száma, a szerző neve és a könyv rövidített címe, a
harmadik oldalán az ív száma és egy felső csillag sze-
repel. Ha az ívet meghajtogatják, az ívjelző alá kell
kerülnie a csillagos ívszámnak.

L

Lábjegyzet:

az oldal alján elhelyezett, a főszövegtől
beosztással elválasztott, annak megjelölt szövegré-
szére vonatkozó kiegészítés, magyarázat, megjegyzés.
Marginális (széljegyzet): a szedéstükrön kívül az ol-
dalszám felőli margón (vágásnál) elhelyezett cím vagy
cím jellegű szöveg.
Könyv szerkezeti tagolása
Címnegyedív: a könyv első négy oldala, amely a
könyvre vonatkozó és a könyvhöz kapcsolódó adato-
kat tartalmazza.
Tartalomjegyzék:

tükrözi a könyv tagolását, beosztását,
a könyvben való tájékozódást segíti. Műszaki köny-
vekben előfordul decimális számozással is. Kialakítá-
sa oszlopos szedés jellegű.
Előszó:

a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó
nyitógondolatai.
Főrész:

fejezetekre és egyéb szerkezeti részekre
bontott, címrendszerrel, beosztással, elválasztó lapok
beiktatásával tagolt tartalom.
Jegyzet: a könyv főszövegére vonatkozó kiegészítés,
magyarázat. Elhelyezhető az oldal alján, a fejezetek
vagy a könyv végén.
Utószó:

a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó
zárógondolatai.
Irodalomjegyzék (bibliográfia)
Név- és tárgymutató: rendszerint címszavakból és
hozzájuk tartozó oldalszám hivatkozásokból áll.
Kolofon, impresszum.
Könyvtábla
kötött könyvek borítórendszere. A könyvtábla táblale-
mezekből, hátlemezből és borítóanyagból áll.
Könyvtördelés szabályai
tördeléskor a szöveghasábokat azonos magasságú
oldalakká alakítják. Kézirat szerint elhelyezik és ta-
golják az eddig külön kezelt könyvrészeket. A tördelés
esztétikai és tipográfiai feladat. A különböző könyvré-
szek egybeépítésével alakul ki a könyv végső megje-
lenési formája, tehát fejlett ízlést, komoly szakmai
hozzáértést és nagy gondosságot igényel.
A könyv tagolása: címnegyedív, elő- és utószó, főszö-
veg, tartalomjegyzék, irodalom jegyzék, név- és tárgy-
mutató, kolofon.
Fontosabb tördelési szabályok:

soregyen (minden
oldalon azonos számú sor), fattyúsor (kimenetsor az
oldal élén vagy új bekezdés az oldal alján fattyúsor),
kimenetoldal (kimenetoldal szövegsorainak összege
nagyobb legyen, mint a beütés), ábrák elhelyezése
(nyolc cicerónál keskenyebbre ne tördeljünk szöveget
ábra mellé stb.), verseskönyvek tördelésének speciá-
lis szabályai (pl. a vers optikai tengelyét kell a szedés-
tükör tengelyébe állítani). A napilapok, hetilapok és
folyóiratok . tördelési szabályait módosítja azok tago-
lása, szerkezetük sajátos fel építése.Körülvágás
könyvek, folyóiratok kész méretre vágása három oldalon,
a fej-, láb- és hosszmetszések kialakítása.
Kötegelés
A nyomdai termék (főként) újság egységcsomagjainak
(általában műanyag) zsineggel való összefogása
Köteles példány
A nemzeti könyvtáraknak, Magyarországon az Országos
Széchényi Könyvtárnak járó kiadványmennyiség. Könyv-
ből 6, periodikákból 12-18 példány illeti meg az OSZK-t.
A nyilvántartásuk az ISBN, illetve ISSN számok segítsé-
gével történik
Kötészet
Nyomdai műveletcsoport. Főbb típusai: cérnafűzés,
irkafűzés, (gerincragasztás), táblakészítés, ragasztókötés,
normál és dupla spirálozás, stb.
Kötészeti lemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv mere-
vítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél
papír, vászon vagy bőrborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm
közötti.

L
Lakkozás

A nyomási műveletek befejezése, festékrétegek
teljes száradása után a papírt teljes egészében,
vagy részben, fényes sima lakkréteggel vonhatjuk
be, ami jelentősen növeli a nyomat esztétikai érté-
két, tartósságát. Célszerű magas vagy ofszetnyo-
másnál papíroldalanként kétszer lakkozni, jobb
fedettség, a jobb minőség kedvéért. Szitalakkozás-
nál annak nagyobb fedettsége miatt elegendő az
egyszeri lakkozás.
Layout
angol; szedési vázlat a layout segítségével közlik a
szedővel a leendő nyomóforma kívánt beosztását
(vázlat, makett, beosztási terv). A layout fontos elem
a kézirat-előkészítésben.
Lehúzódás
nyomaton a festék elkenődéseLeporellóhajtás
Olyan párhuzamos hajtások, amelyek párosával
kerülnek egy lap azonos oldalára. Leporelló kirakás
ügyviteli nyomtatványok előállításánál a késztermék
kirakása. A perforált ügyviteli nyomtatványt váltakozva
ellentétes irányba hajtják meg, és az így kapott össze-
függő nyomtatványok egymás fölött ívoszlopot képez-
nek.
Levilágítás
Nyomdai feldolgozásra (lemezmásolásra) alkalmas
filmek készítése
LWC
Minimális fatartalmú papírtekercses kiszerelésben
rotációs nyomtatáshoz.
LY
Lyukasztás

a fémgyűrűzés előkészítő művelete.
M
Magasnyomtatás

Hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület a
nyomólemez síkjából kiemelkedik. Az ellenforma
(az úgynevezett matrica) ólommal való kiöntéséből
keletkezik a nyomóforma.
Mágnescsík
korlátozott tárolókapacitású és hamisítás elleni biz-
tonságot nyújtó, a mágneses jelrögzítés elvén mű-
ködő adattároló. A kártyatest gyártása során kerül
fel a kártya hátoldalára.
Makulatúra, selejt
nem megfelelő minőségű nyomat, amely a példány-
számba nem számítható be.
Megjelenés gyakorisága
Kérjük adja meg, hogy az Ön által megrendelt termék
milyen gyakran jelenik meg: pl. egyszeri megjelenésű,
esetleg időszakos kiadvány (periodika).
Melléklet elhelyezése
A kötött könyveknél a belív után vagy az ívek közé
elhelyezett 4-8 vagy magasabb oldalszámú, általában
a belív papírjánál jobb minőségű papírra készülő ív-
egységek
Mélynyomtatás
A nyomtatásnál a nyomóforma síkjánál mélyebben
elhelyezett üregekből (tölcsérekből) kerül a festék a
papírra. Az üregek kémiai úton történő maratással
kerülnek kialakításra.
Mikroírás
rejtett – különleges – eleme a grafikának. Szabadon
választható szövegtartalmú felirat oly mértékben le-
kicsinyítve, hogy az nagyító nélkül csak vonalnak tűnik,
így jól szolgálja a színes másolón történő hamisítás
felismerését.
Montírozás
Oldalfilmeknek – a nyomólemez méretével egyező –
hordozófilmre történő szerelése, a kilövésnek meg-
felelően
Mutáció
részleges szövegcsere
Műnyomó papír
Krétázott, simított papír – főleg képes (fotós, grafikus)
anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata
ismeretes.
Műszaki példány
a megrendelő (pl. könyv- vagy lapkiadó) számára a
megrendelésben, ill. szállítási utasításban megálla-
pított példányszámú kész kiadvány, amelynek jóvá-
hagyását követően a kivitelező (nyomda) a további
kész kiadványokat a jelzett címekre szállítja.

N
Negatív film

Negatív nyomtatási eljáráshoz szükséges film.
Négyszínnyomás (CMYK)
A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet
felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián
(cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y),
fekete (black, B).
NY
Nyers méret

A nyomásnál használatos, vágatlan papírméret. Ezt
körülvágva kapjuk a kiadvány végleges (vágott)
méretét.
Nyomdai alapszínek
A 4 nyomdai alapszín: cián (cyan, C),
bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y),
fekete (black, B); rövidítve: CMYK
Nyomdai ív
alapegység a könyvek terjedelmének megállapítására.
Egy nyomdai ív = 16 oldal, amelyből a formátumoknak
megfelelően különböző szorzószámokkal az A/ 5 ív
terjedelem kiszámítható (a nyomdai ív fogalma füg-
getlen attól, hogy pl. egy könyvet 32 oldalanként
nyomtatnak).
Nyomóforma
a nyomóforma a nyomó- és nem nyomó elemek olyan
meghatározott rendszere, amely a szöveg- és képi
információkat magába foglalja. A nyomóformáról a
nyomtatás folyamata során a nyomathordozó adott
felületeire festékréteget juttatva kialakul a nyomat.
Nyomtatás
Többféle nyomtatási eljárás létezik, pl. ofszet nyom-
tatás, mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás.
O
Ofszet nyomtatás

Síknyomtatás, vagyis a nyomólemez fotótechnikai
eljárással kerül elkészítésre, se kiemelkedés, se
mélyedés nincs a lemez felületén.
Ofszet papír
Mázolt bevonat nélküli papír, elsősorban szöveges
kiadványok nyomtatására
Oltárhajtás
Kétszer (dupla ajtószerűen) szembehajtott papírív
Oromszegő
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a
sapkát eltakaró keskeny szalag.
Ö
Összehordás

könyvek vagy egyéb feldolgozás-technikai termékek
alkotórészeinek ívek lapok sorrendbe gyűjtése.

P
Pagina

Oldalszám, amit a kiadvány oldalain alul vagy felül
helyeznek el.
Paletta
Más néven: raklap.
Pántolás

A nyomdai késztermék egységcsomagjainak általá-
ban műanyag pánttal való összefogása.
Papírfajta
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelő papír,
például: ofszet, műnyomó, plakátpapír, mélynyomó,
biblianyomó, újságnyomó ívpapír, vegykezelt vagy
(önátíró papír) stb.
Papírméret
A papír méretét mm-ben adják meg, szélesség x ma-
gasság formában
Papírnév
Az egyes papírok – gyártók által adott – fantázianeve.
Papírok
Újságnyomó papír szilárdsága kicsi, feltétel, hogy
nyomógépen ne szakadjon el. Általában 70-80 %
facsiszolatot tartalmazza, enyvezetlen, simítását csak
a papírgyártógép hengereitől kapja. Tekercsekben
hozzák forgalomba. Súlya 40-55 g/m2 Folyóiratnyomó
papír leginkább képes folyóiratok nyomtatására hasz-
nálják. Lehet nagy fatartalmú vagy tiszta cellulóz tar-
talmú is. 50-100 g/m2 tömegű felülete erősen simított.
Famentes papír kémiai úton felbontott alapanyagból
készül. Gyártásához az így feltárt cellulózt alkalmaz-
zák. Kémiai fehérítéssel és külön simítással akár szí-
nes illusztrációk nyomására is alkalmas papíranyag.
Regénynyomó papír fatartalmú, laza szerkezetű, sok
töltőanyagot tartalmazó papír, 60-100 g/m2 tömegű
Ofszetnyomó papír famentes és fatartalmú változatai
65-120 g/m2 súlyban kerülnek forgalomba. Felületük
gépsima vagy gyengén simított. Kromo- és műnyomó-
papír a sűrűrácsos többszínnyomáshoz tökéletesen
sima, fehér papírfelületre van szükség. A műnyomó-
papírnak mindkét oldala simított fényes vagy matt fe-
lületű. A Kromopapírnak csak az egyik oldalára nyom-
tatnak, ezért egyoldalasan mázolják finom krétaanyag-
gal.
A kész papír 75-180 g/m2 súlyú.
Biblianyomópapír részben rongyanyagból gyártják
60 g/m2 súlyban. 25-30 % töltőanyagot tartalmaz,
hogy ne legyen áttetsző.
Kartonok a 180 g/m2 -nél nehezebb papírokat karton-
nak nevezzük. Többnyire ugyanolyan tulajdonságúak,
mint a vékonyabb papírok, csupán grammsúlyuk na-
gyobb. Ennek megfelelően a nyomdatechnikában, mint
ofszet-, műnyomó, fedél stb. kartonok kerülnek felhasz-
nálásra.
Lemezek elsősorban könyvkötés és dobozgyártás
anyaga. Több rétegű, 70 x 100 cm ívek 25 kg-os egy-
ségsúlyú csomagokban árulják. Az egy csomagban
található ívek száma a grammsúly megnevezését
helyettesíti.
Papír szabványméretek:
A papírméreteknél három, egymással összehangolt
DIN-formasort különböztetünk meg
(mindegyik méret milliméterben értendő):

Formaosztály

A-0 841x1189
B-0 1000x1400
C-0 917x1297

A-1 594 x 841
B-1 700 x 1000
C-1 648 x 917

A-2 420 x 594
B-2 500 x 700
C-2 458 x 648

A-3 297 x 420
B-3 350 x 500
C-3 324 x 458

A-4 210 x 297
B-4 250 x 350
C-4 229 x 324

A-5 148 x 210
B-5 175 x 250
C-5 162 x 229

A-6 105 x 148
B-6 125 x 175
C-6 114 x 162

A-7 74 x 105
B-7 88 x 125
C-7 81 x 114

Paralel hajtás
A papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely
lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika
(leporelló).
Páratlan oldal
Páratlan számozású, a nyitott termékben jobbra el-
helyezkedő oldal

Párnázás
Kötészeti eljárás, reprezentatív kiadványok (elsősor-
ban agendák) tábláinál használatos
Páros oldal
Páros számozású, a nyitott termékben balra elhelyez-
kedő oldal
Passzer
A raszterpontok illeszkedése a nyomaton.
Passzerhiba
Nyomaton észlelhető hiba, mikor a 4 alapszín nem
fedi le teljesen egymást
Pausz
Csak szöveget tartalmazó kiadványok esetében al-
kalmas másolóeredeti a nyomólemez készítéshez.
PDF formátum
Nagyobb terjedelmű szöveges anyagok leggyakrabban
használt tömörített file-formátuma. Alkalmazásával
eredeti méretében és minőségében tekinthető meg egy
anyag.
Példányszám
A kiadvány egyszerre megrendelt példányainak száma.
Perforálás
A papír előírt helyén szaggatott késsel való beütése a le,
ki vagy széttéphetőségének elősegítésére.
Adott irányban történő sorozatos átlyukasztás (hajtoga-
tás közbeni perforálás, tömbök perforálása), sorlyu-
kasztás. Számla, megrendelés- vagy sorszámtömbök
használata során szükség van arra, hogy a papír egy
része könnyen leszakíthatóvá váljék. Ezt szolgálja a
sorlyukasztás.
Pozitív film
Pozitív nyomtatási eljárásnál lemezmásoláshoz szük-
séges nyomdai film
Precíziós beragasztás
A kiadvány egy meghatározott, pontosan kijelölt helyére
történő beragasztás.

R
Ragasztókötés

Puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás.
Az egymásra hordott íveket együttesen behelyezik
egy ragasztókötő gépbe, ahol a könyvtest a szorító-
pofák közé kerülve egy biztos tartást nyer, ezután az
egész egy marókés fölé kerül, ahol a könyv gerince
egy meglehetősen durva felületet kap. Az így nyert
durva felület meglehetősen sok ragasztóanyagot ké-
pes felvenni. A gép megkeni a könyv gerincét ragasz-
tóval, majd a borítóba akasztja. A könyvkötés utolsó
fázisa a ragasztóanyag kihűlése után a könyvtest
három oldalon való körülvágása.
Ragasztott melléklet
A kötött könyveknél meghatározott helyre (ívek vagy
lapok közé) ragasztott egy lapos vagy egy ívegységnyi
melléklet.
Raklappántolás
A raklapra rakott nyomdai egységcsomagok pántolása
műanyag vagy fémszalaggal.
Raszter
Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál a képfel-
bontás egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcenti-
méterre jutó pontok száma.
RGB-színek
Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei.
A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlő
arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes
képernyőkön ezeket a színeket használják, nyomdai
feldolgozásra a CYMK színek alkalmasakRiccelés
Öntapadó címke olyan bemetszése, amely a címke
hordozóját nem éri el. Ricceléssel érhető el, hogy a
címkék a hordozó papírról egyenként leszedhetők
legyenek.
S
Saját borító

A belívekkel azonos papírból készülő borító. Irkafűzött
vagy gerincragasztott periodikák, füzetek esetén hasz-
nálatos.
Sapkázás
Keménytáblás könyveknél a szálfelsütéssel összefogott
könyvtest gerincére ragasztott papír
SC papír
Fatartalmú mázolt papír, döntően magazinok nyomta-
tásához, ehhez illeszkedő (alacsony) grammatúrával.
Speciális méret
Bármely, a szabványtól különböző méret
Spirálkötés/spirálozás
Kiadvány kötését kiváltó egyszerű és gyors eljárás,
mely kis, kézi berendezéssel is elvégezhető. Lehet
egyszeres vagy dupla, különféle anyagú (műanyag
vagy fém), különféle színű és átmérőjű (a kiadvány
vastagságához illeszkedően).
Stancolás
Egyedileg készített késformával a nyomatot a kívánt
formára vághatják, illetve kívánt részek belőle kivág-
hatók. Adott formát követő kivágó kés a nyomdagépbe
helyezve a papírból úgy szakítja ki a szükséges, vagy
fölösleges részt, mint pék a pogácsát.
Felhasználási terület: palackcímke, egyenes vonallal
nem vágható nyomtatványok boríték, függőcímkék.

SZ
Szalagozás

Többkötetes kiadványok összetartozó köteteit rend-
szerint szalaggal fogják össze
Szálfelsütés
Keménytáblás könyveknél minden esetben, puhatáb-
lánál igényesebb kiadványoknál alkalmazott kötészeti
könyvtest-képzési eljárás.
Szálirány
A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál-
vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is
befolyásolja. Lehet hossz és keresztszálirány.
Szalmiák
A felmontírozott filmekről készített kópia, a szöveg,
illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az oldalak
sorrendje ellenőrizhető rajta; más néven: kékkópia.
Szemleív
A könyv kinyomtatott íveinek kötése előtti ellenőrzését
szolgáló, már nyomtatással készülő nyomat.
Szennycímoldal
(1) A könyv legelső oldala, mely csak a könyv címét
és a szerző nevét tartalmazza.
(2) A kiadványt részekre, illetve fejezetekre tagoló
oldalak
Színminta-katalógus
A nyomdai festékek, könyvvásznak ill. papírok szín-
mintáit tartalmazza.
Színrebontott film
A nyomóforma készítéséhez a 4 nyomdai alapszínre
bontott filmek szükségesek. Ezek felhasználásával
készíthetők el a nyomólemezek.
Szitanyomás
Szitaforma felhasználásával végzett nyomtatás, a
festék fedőrétegként kerül fel a szitahordozóra
Szürkelemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv
merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás
könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású.
Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

T
Tábla

Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv
merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás
könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású. Vastag-
sága 1,5-3,5 mm közötti.
Táblaborító
Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és
általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír,
vászon, műbőr, stb.
Táblanyomás
a könyvtábla borított felületeire díszítés, szöveg és
jelek felvitele, meleg- vagy hidegpréseléssel.
Tekercs / rotációs nyomás
A papír tekercsben kerül a nyomógépre feldolgozásra
Terjedelem
A kiadvány összes számozott oldalának mennyisége
Térképlap mérete
Amennyiben a megrendelt kiadvány térképet tartalmaz,
annak méretét is kérjük megadni.
Tördelt levonat
A tördelési, szerkesztési előírások és a helyesírás
ellenőrzése céljára készített korrektúra.
U
Utcaregiszter

Amennyiben a megrendelt kiadvány térképet tartalmaz,
ahhoz tartozhat utcanévjegyzék, más néven utcare-
giszter.  
V
Vágójel

A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a
kötészet számára mutatja a vágás méretét
Vágott méret
A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyv-
nél a könyvtest méretmegjelölése.
Vasalt sarok
Különleges kötészeti megoldás. Reprezentatív nap-
táraknál alkalmazzák
Vízjel
az egyik legrégebbi – a nyomathordozó papírban
alkalmazott – védelem, amelyet egyéb szabad szem-
mel is látható és/vagy csak ultraviola megvilágítás-
ban észlelhető különböző színű, a papírban véletlen-
szerűen eloszló pelyhezőkkel egészítenek ki.
A korábban használatos egyszerű vízjelek fizikai és
kémiai eljárással ma már eredményesen imitálhatóak.
Az egyedi gyártású, csak cégünk számára kialakított
nyomóformáról készülő, pozitív és negatív elemeket,
valamint többfokozatú árnyalatot tartalmazó vízjel a
ma ismert eljárásokkal nem hamisítható.